Zaznacz stronę

11 września 2021

Godz. 12.00

Protest Pracowników Ochrony Zdrowia

w Warszawie

Zapraszamy Pielęgniarki i Położne, które chcą wziąć udział w proteście o zgłoszenie swojego udziału do biura

Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

w Przeworsku do dnia 02 września 2021r.

na adres poczty elektronicznej: oipipprzeworsk@xl.wp.pl 

lub telefonicznie: 16 648 81 00

Dane: Imię, Nazwisko, numer telefonu