Zaznacz stronę

Szanowni Państwo

Trwa protest w Warszawie przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych

Musimy wspomóc Koleżanki i Kolegów w walce o nasze, lepsze jutro.

Pomóżmy protestującym w organizacji dalszych działań.


W dniu 18 października dyżur w Białym Miasteczku 2.0 (naprzeciwko Kancelarii Premiera w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 4) pełnić będą pielęgniarki, pielęgniarze, położne, położni z Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu województwa podkarpackiego.

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku pokrywa wszystkie koszty związane z wyjazdem do Białego Miasteczka.


Chęć udziału na Dyżur w Białym Miasteczku proszę zgłaszać do Sekretariatu Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku nr tel.: 16 648 81 00, 604 523 625  lub na adres e-mail: oipipprzeworsk@xl.wp.pl do dnia 14 października 2021 roku.

Serdecznie ZAPRASZAMY.