Zaznacz stronę

Szanowni Państwo.

Nazywam się Bożena Tyda.  Jestem studentką Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale Nauk  o Zdrowiu, kierunek Pielęgniarstwo.

Przygotowuję się do napisania i obrony pracy magisterskiej  na temat ” Ocena wypalenia zawodowego i odporności na stres wśród personelu pielęgniarskiego sal operacyjnych.”

Zwracam się z prośbą o udostępnienie na stronie Okręgowej  Izby Pielęgniarek i Położnych  autorskiego kwestionariusza ankiety  w celu pozyskania respondentów  do opracowania  oraz napisania pracy magisterskiej.

Jako praktykująca pielęgniarka,  proszę o koleżeńską pomoc . Państwa odpowiedzi pozwolą mi na rzetelne napisanie pracy w  jakże ważnym dla nas temacie.

https://docs.google.com/forms/d/1KQAbwnoW2nHXM5025ady_gk5F085pf2S7aLOm6DPaPE/edit

Z poważaniem.

Bożena Tyda

Wydział Nauk o Zdrowiu.

Kierunek Pielęgniarstwo

Gdański Uniwersytet Medyczny