Zaznacz stronę

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma rozpoznać skalę problemu oraz odpowiedzieć na zapytanie: czy w związku z wejściem ustawy z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r., poz. 1140) uległa pogorszeniu sytuacja finansowa pielęgniarskiej i położniczej kadry kierowniczej?

Ankieta jest adresowana wyłącznie do pielęgniarskiej i położniczej kadry kierowniczej. Należy ją wypełnić do dnia 27 października br.

Link do ankiety: https://forms.gle/twKNXXzZb1RmQARVA