16 648 81 00 / +48 604 523 625 biuro@oipip-przeworsk.pl
Zaznacz stronę

Personel medyczny także cierpi po zdarzeniu niepożądanym.

Poczucie winy, wyrzuty sumienia, problemy z zasypianiem, myśli o rezygnacji lub zmianie pracy dotykają osoby wykonujące zawody medyczne po zdarzeniu niepożądanym. 

Wiele badań naukowych przeprowadzonych na świecie potwierdziło, że mimo konkretnych potrzeb, personel medyczny nie otrzymuje właściwej pomocy po zdarzeniu medycznym.

A jak jest w Polsce?

·         Czy w Twojej placówce możesz otwarcie mówić o zdarzeniach niepożądanych lub trudnych sytuacjach?

·         Jakie były Twoje uczucia po zdarzeniu i czy udzielono Ci pomocy w miejscu pracy?

·         Jakiego rodzaju wsparcia po zdarzeniu oczekujesz od placówki po incydencie medycznym?

Zapraszam do wypełnienia ankiety, dzięki której będzie można zbadać doświadczenia personelu medycznego w Polsce po niepożądanym zdarzeniu medycznym.

Link do anonimowej ankiety znajduje się tu: www.redcap.link/second-victim

Dziękuję za poświęcony czas!

www.linkedin.com/in/agnieszka-gibalska-dembek/

O badaniu:

W świetle dotychczasowych badań prowadzonych na świecie, pracownicy ochrony zdrowia zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w nieprzewidziane zdarzenia, niezamierzone błędy w opiece czy urazy pacjenta, doświadczają negatywnych skutków, stając się w ten sposób drugimi ofiarami. Mogą doświadczać poczucia winy, wyrzutów sumienia, problemów z zasypianiem. Towarzyszą temu myśli o rezygnacji lub zmianie pracy. Na świecie bada się skalę tego zjawiska, aby móc wprowadzać programy wspierające personel medyczny. W Polsce nie znamy skali tego zjawiska. To badanie może pomóc w budowaniu świadomości o wpływie zdarzeń niepożądanych na personel medyczny,a tym samym potrzebie wprowadzania takich programów w Polsce.

Pragnę podkreślić, że ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych, bez możliwości identyfikacji osób biorących udział w badaniu.

Badanie jest prowadzone we współpracy z dr Dorotą Sys z Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.