Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

przeprowadzam badania ankietowe wśród personelu pielęgniarskiego pracującego w oddziale intensywnej terapii dorosłych. Ankieta składa się z trzech części:

dane społeczno-demograficzne i dwa kwestionariusze – wiedza pielęgniarek na temat delirium (ang. Nurses’ Knowledge od Delirium) oraz praktyki pielęgniarskie i postrzeganie delirium w oddziale intensywnej terapii (ang.

Nursing Practices and Perceptions Towards Delirium in the Intensive Care Unit). Wypełnienie ankiety jest dobrowolne i anonimowe, a wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych.

W celu uzyskania rzetelnych danych i wyników, chciałabym dotrzeć do jak największej liczby pielęgniarek/pielęgniarzy intensywistów w Polsce.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie ankiety.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/1nazpwdwCyggaNtmuVgWQRYvL-9Mkv3S2IvFVu4qod9U/edit?fbclid=IwAR2AD8mIZtJyQFhNshJUOqHZP4A9BHM9UfCCQTFqJEAhpOW5YcJrRv4M1KQ

Z wyrazami szacunku,

Sandra Lange

mgr pielęgniarstwa