PROWADZONE REJESTRY

 

PROWADZONE REJESTRY:

         
  • Rejestr Pielęgniarek i Położnych,

         
  • Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe,

         
  • Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą