Majątek i mienie

Majątek i mienie
 

 

 

 

Majątek i mienie

 

Na majątek izby składają się środki finansowe oraz mienie ruchome i nieruchomości.

Majątek izby powstaje:

     1)     ze składek członkowskich;

     2)     z zapisów, darowizn, dotacji;

     3)     z wpływów z działalności gospodarczej;

     4)     z innych wpływów.

Majątkiem izby zarządza właściwa rada.

Podstawą gospodarki finansowej izby jest roczny budżet.