Uchwały PORPiP z dnia 17.03.2020r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 17.03.2020r.

-Uchwała Nr 603/VII/2020 w sprawie częściowej refundacji kosztów szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego.

-Uchwała Nr 604/VII/2020 w sprawie wsprawie nabycia wyposażenia biura Izby.        

-Uchwała Nr 605/VII/2020 w sprawie zawarcia umowy o świadczenie usług (zniszczenia dokumentów).

-Uchwała Nr 606/VII/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2019.

-Uchwała Nr 607/VII/2020 w sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku na rok 2020.

-Uchwała Nr 608/VII/2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pielęgniarki powracającej do wykonywania zawodu.

-Uchwała Nr 609/VII/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku za rok 2019.

-Uchwała Nr 610/VII/2020 w sprawie XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

-Uchwała Nr 611/VII/2020 o zmianie uchwały w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia Przewodniczącej Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.