Uchwały PORPiP z dnia 21.11.2019r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 21.11.2019r.

-Uchwała Nr 557/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 558/VII/2019 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej i wpisu do Okręgowego Rejestru Położnych prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 559/VII/2019 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 560-562/VII/2019 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 563-564/VII/2019 w sprawie zaprzestania wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określony.

-Uchwała Nr 565/VII/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pielęgniarki powracającej do wykonywania zawodu.

-Uchwała Nr 566/VII/2019 w sprawie powołania przedstawicieli PORPiP do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Położniczo - Ginekologicznego i Neonatologicznego SP ZOZ w Przeworsku.

-Uchwała Nr 567-569/VII/2019 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 570/VII/2019 w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

-Uchwała Nr 571/VII/2019 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 572-574/VII/2019 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 575/VII/2019 w sprawie zakupu kalendarzy i kartek świątecznych.