Uchwały PORPiP z dnia14.06.2018r.

Uchwały Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

podjęte na posiedzeniu w dniu 14.06.2018r.

-Uchwała Nr 385/VII/2018 w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki  i wpisu do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek prowadzonego przez PORPiP z/s w Przeworsku.

-Uchwała Nr 386/VII/2018 w sprawie wpisu pielęgniarki do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 387-388/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.

-Uchwała Nr 389/VII/2018 w sprawie wpisu w rejestrze pielęgniarek i położnych – wznowienie wykonywania zawodu pielęgniarki.

-Uchwała Nr 390/VII/2018 w sprawie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwała Nr 391-393/VII/2018 w sprawie skierowania położnej na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat.

-Uchwała Nr 394/VII/2018 w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 395/VII/2018 w sprawie udzielenia zapomogi bezzwrotnej.

-Uchwała Nr 396/VII/2018 w sprawie refundacji kosztów szkoleń dla członków samorządu.

-Uchwała Nr 397-398/VII/2018 w sprawie odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego.

-Uchwała Nr 399/VII/2018 w sprawie uczestnictwa Przewodniczącej Okręgowej Rady w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.

-Uchwała Nr 400/VII/2018 w sprawie wykreślenia pielęgniarki z Okręgowego Rejestru Pielęgniarek.