Wnioski do pobrania

 

 1. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej/położnego i wpis do okręgowego rejestru w Przeworsku
 2. Arkusz aktualizacyjny danych osobowych w okręgowym rejestrze
 3. Wniosek o wpis do okręgowego rejestru
 4. Wniosek o wykreślenie z okręgowego rejestru
 5. Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej i wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych w Przeworsku (dotyczy osób, które posiadają prawo wykonywania zawodu wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, tj. przed dniem 3 listopada 1999r.)
 6. Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia w przypadku utraty zaświadczenia
 7. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru
 8. Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobie, będącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpisanie do okręgowego rejestru
 9. Potwierdzenie odbioru zaświadczenia
 10. Oświadczenie pielęgniarki/położnej/pielęgniarza /położnego obywatela Państwa członkowskiego UE o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium RP
 11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez POIPiP 
 12. Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifikacjach do krajów UE
 13. Wniosek o zapomogę
 14. Wniosek o opiniowanie podwyżek
 15. Wniosek o refundację
 16. Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego
 17. Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego
 18. Oświadczenie o zrzeknięciu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego

 19. Wniosek o skierowanie na przeszkolenie pielęgniarki lub położnej, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

20. Wniosek o Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o zaliczenie całości lub części okresu przeszkolenia pielęgniarki lub położnej, która nie wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat a wykonywała zawód w trybie art. 26 B ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2

 

 

 

 

Dodatkowe informacje