System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)

Poniżej zamieszczamy link z instrukcją jak zapisać się na kształcenie w SMK

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

 

 

 

System dostępny pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/(Otworzy się w nowej karcie)  

Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie: (22) 597 09 21* oraz mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  .  Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.


* Informujemy, iż zdiagnozowano problem w działaniu funkcjonującego w CSIOZ systemu telekomunikacyjnego obsługującego m.in. nr infolinii ( 22 597-09-21) pod którą możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Problem dotyczy braku odpowiedniego sygnału „zajętości” w przypadku kiedy wszystkie stanowiska obsługujące infolinię są w rzeczywistości zajęte. Standardowy sygnał, który powszechnie oznacza linię wolną występuje również przy połączeniach, gdy wszyscy konsultanci są zajęci.

W związku z powyższym poniżej przekazujemy do Państwa wiadomości i wykorzystania bezpośrednie numery telefonów do konsultantów udzielających informacji w zakresie SMK.

Jednocześnie zapewniamy, iż podjęte zostały już działania których celem jest modernizacja obecnie funkcjonującego systemu telekomunikacyjnego.

Pomoc w zakresie informacji dotyczących procesu kształcenia podyplomowego można uzyskać telefonicznie:

 • Centrum      Egzaminów Medycznych: (42) 272 20 30 
 • Centrum      Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych: (22) 592 34 50. 

Celem budowy Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych było uzyskanie spójnego zintegrowanego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane na temat organizacji i przebiegu szkolenia personelu medycznego umożliwiającego efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami.

System umożliwi bieżące monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie informacji do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów.

TELEFON KONTAKTOWY DO OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH SMK W PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W PRZEWORSKU 16 648 81 00

 

 

INFORMACJA NACZELNEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) jest systemem teleinformatycznym tworzonym przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jego zadaniami są:

 • gromadzenie informacji pozwalających na określenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe w określonych dziedzinach medycyny i farmacji oraz w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;

 • monitorowanie kształcenia podyplomowego pracowników medycznych;

 • monitorowanie przebiegu kształcenia specjalizacyjnego pracowników medycznych;

 • wspomaganie procesu zarządzania systemem kształcenia pracowników medycznych;

 • wsparcie przygotowania i realizacji umów, o których mowa w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach modułu System Informatyczny Rezydentur.

Poza tym w przypadku pielęgniarek i położnych przetwarzane są w nim dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 67, art. 71-74, art. 76-79 i art. 82 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:

 • postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,

 • składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,

 • adres e-mail,

 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,

 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.

Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto

Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta.

Powinniśmy otrzymać komunikat:

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja o założeniu konta na P2 SA.

W wiadomości dotyczącej założenia konta na P2 SA zostanie przesłane hasło, które należy zmienić podczas pierwszego logowania (szczegóły procesu zostaną wskazane w wiadomości od P2 SA).

Następnie należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2

Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy się.

Po zalogowaniu się do systemu będziemy mieli możliwość wyboru kontekstu pracy (po założeniu konta będziemy mieli tylko jedną rolę), którą należy wybrać.

Po wybraniu roli zerowej należy kliknąć na kafelek Wnioski o modyfikację uprawnień

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień

Po wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację uprawnień należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące pozycje:

Jako grupa biznesowa odpowiednio:

 • Pielęgniarka

 • Położna

Grupa funkcjonalna:

 • Użytkownik

Jednostka akceptująca wniosek:

 • OIPiP

i klikamy wybierz

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izby do której aktualnie należymy i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz.

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej

Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (Numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu) a w liście specjalizacji dane o ukończonych kształceniach. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora.

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:

 • Podpis EPUAP (bez konieczności przychodzenia do OIPiP). (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal

 • Podpis kwalifikowany (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).

 • Wniosek papierowy (najpierw drukuj potem złóż wniosek papierowy,konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.

Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.

 

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia znajdują się instrukcje dotyczące Systemu Monitorowania Kształcenia

Instrukcje dla pielęgniarek i położnych

https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/pielegniarki_i_polozne_5b433e9991d23.zip

 


 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Przejdź do komunikatu Ministerstwa Zdrowia dla organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych za pośrednictwem SMK

Zmiany dotyczą również organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 ze zm.) którzy również za pomocą SMK będą składać wnioski o wpis, wpis zmiany danych, przesyłać informację o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia kształcenia podyplomowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:

 • dostęp do Internetu,

 • adres e-mail,

 • zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,

 • przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

       I.            Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będziezałożenie konta w tym systemie.

(szczegóły jak należy założyć konto podamy wkrótce po uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

    II.            Potwierdzenie danych podmiotu.

Po założeniu konta konieczne jestpotwierdzenie danych podmiotu, będzie to możliwe na kilka sposobów:

 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub

 • za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub

 • za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

 III.            Weryfikacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.

 IV.            Kierownicy specjalizacji.

Kierownicy Specjalizacji również będą zobligowani do posiadania konta w systemie SMK. W tym przypadku potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się na zasadach jak w przypadku pielęgniarki i położnej. Natomiast weryfikacji uprawnień dokonywać będzie właściwy organizator kształcenia pielęgniarek i położnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE

Odpowiedzialnym za budowę systemu i jego obsługę jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. http://www.csioz.gov.pl

Od 1 maja 2016 r. SMK został  uruchomiony dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla ww. grup zawodowych przygotowano instrukcję obsługi funkcjonalności systemu którą można zobaczyć pod adresem:

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/instrukcja-obslugi-funkcjonalnosci-systemu-monitorowania-ksztalcenia-pra….pdf

Podręcznik użytkownika SMK – Samorząd Pielęgniarek i Położnych (PDF, 2.4 MB)

W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597-09-21 czynną
w godzinach 9:00 – 15:00 oraz skrzynkę e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Dodatkowe informacje