Prezydium OR

 

Skład osobowy Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych VII kadencji:

 

Lewandowska Elżbieta                        -  Przewodnicząca

Majchrowicz Bożena                             - Wiceprzewodnicząca

Pelc Marzanna                                      - Wiceprzewodnicząca

Kopczyk Jan                                         - Sekretarz

Czarniecka Jadwiga                                - Skarbnik

Nowak - Mierzwa Joanna

Puszkarz Irena

Telega Renata

Buczko Ewa (położna) 

Harmonogram posiedzeń Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2018r.:

 

- 15 lutego 2018r.,

17 kwietnia 2018r.,

- 17 maja 2018r.,

- 24 lipca 2018r.,

- 31 lipca 2018r.,

- 28  sierpnia 2018r.,

- 18  października 2018r.,

- 15 listopad 2018r.

 

Dodatkowe informacje