Prezydium OR

 

Skład osobowy Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych VII kadencji:

 

Lewandowska Elżbieta                        -  Przewodnicząca

Majchrowicz Bożena                             - Wiceprzewodnicząca

Pelc Marzanna                                      - Wiceprzewodnicząca

Kopczyk Jan                                         - Sekretarz

Czarniecka Jadwiga                                - Skarbnik

Nowak - Mierzwa Joanna

Puszkarz Irena

Telega Renata

Buczko Ewa (położna) 

Harmonogram posiedzeń Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2019r.:

 

- 26 lutego 2019r.,

- 25 kwietnia 2019r.,

- 23 maja 2019r.,

- 25 lipca 2019r.,

- 27  sierpnia 2019r.,

- 24  października 2019r.,

- 19 grudnia  2019r.

 

Dodatkowe informacje