Prezydium OR

 

Skład osobowy Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych VII kadencji:

 

Lewandowska Elżbieta                        -  Przewodnicząca

Majchrowicz Bożena                             - Wiceprzewodnicząca

Pelc Marzanna                                      - Wiceprzewodnicząca

Kopczyk Jan                                         - Sekretarz

Czarniecka Jadwiga                                - Skarbnik

Nowak - Mierzwa Joanna

Puszkarz Irena

Telega Renata

Buczko Ewa (położna) 

Harmonogram posiedzeń Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 2020r.:

 

- 26 lutego 2020r.,

- 29 kwietnia 2020r.,

- 26 maja 2020r.

- 23 lipca 2020r.,

- 24 września 2020r.,

- 22 października 2020r.,

- 17 grudnia 2020r.,

 

 

Dodatkowe informacje