Regulaminy

Regulaminy:

 

 

Regulamin Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek I Położnych

Regulamin OZPIP

Regulamin Okręgowej Rady Pielęgniarek I Położnych

Regulamin ORPIP

 

Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Regulamin OKR

 

Regulamin Okręgowego Sądu Pielęgniarek I Położnych

Regulamim OSPIP

 

Regulamin Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Regulamin OROZ

 

 

Dodatkowe informacje