Ustawy

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej  Dz. U. 2019.576

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych1) (Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2011 r.)  Dz.U.2018.916

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), Dz.U.2018.2190

USTAWA  z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych Dz. U. 2019.300   

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Dz. U. 2018.1510 

 USTAWA z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych Dz.U..2018.1376 

Dodatkowe informacje