Podstawa prawna ośrodka IE

Podstawa prawna
Na podstawie art. 4 ust 2 pkt 12 ustawy z dnia 01.07.2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038) utworzony został w POIPIP z/s w Przeworsku Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny.
Celem działania tegoż ośrodka jest udzielanie pielęgniarkom i położnym, które są obywatelami państw członkowskich UE i zamierzają wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących wykonywania tych zawodów i uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych.
Informacje w wymienionym zakresie są udzielane przez ośrodek również pielęgniarkom i położnym spoza krajów Unii Europejskiej.
Informacje udzielane są zainteresowanym pielęgniarkom i położnym bezpośrednio w siedzibie Izby, za pośrednictwem strony internetowej, w formie pisemnej droga pocztową, cz. rozmowy telefonicznej.

Dodatkowe informacje