Komisji ds. Standardów i Jakości Opieki Pielęgniarskiej

Zadania Komisji ds. Standardów i Jakości Opieki Pielęgniarskiej

  1. Rekomendowanie zmian wpływających na jakość opieki pielęgniarskiej i położniczej w zakładach opieki zdrowotnej.

  2. Publikowanie materiałów o tematyce jakości w biuletynie POIPiP.

  3. Wdrażanie standardów zawodowych.

  4. Opracowywanie i wdrażanie procedur.

  5. Doradztwo w zakresie organizacji pracy i jakości opieki pielęgniarskiej i położniczej w zakładach opieki zdrowotnej.

  6. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących jakości.

Skład osobowy Komisji:

Urszula Kukulska Przewodnicząca

Członkowie:

Marta Darłak SP ZOZ Lubaczów

Ryszarda Fac Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psych. Żurawica

Jurkiewicz Marta Wojewódzki Szpital Przemyśl

Kazura Renata Wojewódzki Szpital Przemyśl

Szymańska Iwona COM Jarosław

 

Dodatkowe informacje