Komisja ds. Kontroli i Nadzoru Praktyk Pielęgniarek i Położnych

Zadania Komisji ds. Kontroli i Nadzoru Praktyk Pielęgniarek i Położnych

1) Wizytowanie praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą-RPWDL.

2) Przyjmowanie i udostępnianie dokumentacji medycznej powstałej w praktyce zawodowej po śmierci pielęgniarki / położnej.

3) Przygotowanie rocznego planu pracy oraz rocznego sprawozdania z działalności Komisji.

4) Analizowanie i opiniowanie aktów prawnych związanych z pracą Komisji”.

5) Przygotowanie planu wizytacji pielęgniarek i położnych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą-RPWDL.

 

Skład osobowy Komisji:

Agata Sawa Przewodnicząca

Członkowie:

Barbara Borowicz 

Jolanta Kopeć 

Anna Kuryło 

Bożena Majchrowicz 

Irena Puszkarz 

Katarzyna Tomaszewska 

Zofia Wiśniowska 

 

Dodatkowe informacje