Komisji ds. Socjalnych

Zadania Komisji ds. Socjalnych

  1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków członków samorządu naszej izby dotyczących udzielania pomocy finansowej.

  2. Rozpatrywanie wniosków o pomoc finansową z innych okręgowych izb.

  3. Organizowanie imprez okolicznościowych.

  4. Aktywny udział w wykonywaniu innych zadań samorządu.

  5. Współpraca z Okręgową Radą i Prezydium, w tym prezentacja złożonych wniosków o udzielenie pomocy finansowej.

Skład osobowy Komisji:

 

Waldemar Porczak Przewodniczący

Członkowie:

Cieszyńska Krystyna Wojewódzki Szpital Przemyśl

Czarniecka Jadwiga SP ZOZ Jarosław

Kędzior Grażyna DIAVERUM Przemyśl

 

 

Dodatkowe informacje