Komisja ds. Położnych

Zadania Komisji ds. Położnych

1.Analiza aktualnej sytuacji w opiece nad matką i dzieckiem.

2.Ocena kształcenia podyplomowego położnych.

3.Wzmacnianie samodzielności i autonomii zawodu położnej.

4.Współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi ds. ginekologii i położnictwa.

5.Współpraca z organizacjami zrzeszającymi położne.

6.Współpraca z Komisją ds. Położnych NRPiP.

7.Opiniowanie aktów prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej.

Skład osobowy Komisji:

Ewa Buczko               -           Przewodnicząca

Członkowie:

Alicja Bartosiewicz          SP ZOZ Lubaczów

Maria Czajkowska            COM Jarosław

Justyna Jaworska              SP ZOZ Przeworsk

Maria Wojtczak                 Wojewódzki Szpital Przemyśl

Dodatkowe informacje