Komisja ds. podstawowej opieki zdrowotnej

Zadania Komisji ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 

1.Opiniowanie aktów prawnych dotyczących pielęgniarek i położnych zatrudnionych w POZ.

2.Opracowanie wniosków, apeli i stanowisk dotyczących warunków pracy i płacy w POZ.

3.Współpraca z oddziałem wojewódzkim NFZ w zakresie kontraktowania umów POZ.

4.Współpraca z konsultantami krajowymi i wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa.

 Skład osobowy Komisji:

Zofia Wiśniowska                       - Przewodnicząca

Członkowie:

Anna Kuryło                                

Barbara Borowicz

Agata Sawa

Ewa Skrzypek          

                    Dodatkowe informacje