Komisja ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego

Zadania Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego:

1.Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego.

2.Podejmowanie inicjatyw i promocja skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych.

3.Integracja środowiska pielęgniarek epidemiologicznych.

4.Reprezentowanie grupy pielęgniarek epidemiologicznych.

5.Organizowanie szkoleń, seminariów, warsztatów oraz innych form służących uzupełnieniu wiedzy i wymianie doświadczeń w związku z pełnieniem funkcji pielęgniarki epidemiologicznej.

6.Opracowanie standardów, procedur, instrukcji postępowania w zakresie profilaktyki zakażeń szpitalnych oraz zapewnienia jakości usług medycznych.

Skład osoby Komisji:

Barbara Stawarz                     -           Przewodnicząca

Członkowie:

Bogusława Joniec                          

Małgorzata Szpytma             

Irena Puszkarz                       

Anna Richter                         

Elżbieta Starzak                    

Anna Wojdyło          

                                                          

Dodatkowe informacje