Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Zadania Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 1. Wspieranie kształcenia przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych.
 2. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie refundacji różnych form kształcenia dla członków samorządu.
 3. Prowadzenie rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego na terenie działania POIPiP.
 4. Przygotowanie planu rocznego kontroli organizatorów kształcenia na podstawie prowadzonego rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych (do 15 stycznia roku kalendarzowego na dany rok).
 5. Analizowanie procesu transformacji kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego.
 6. Współpraca z uczelniami prowadzącymi kształcenie pielęgniarek i położnych.
 7. Analiza aktów prawnych dotyczących kształcenia.
 8. Współpraca z ośrodkami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.
 9. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
 10. Wnioskowanie do Okręgowej Rady lub Prezydium w sprawie organizacji kursów, szkoleń oraz zakupu fachowej literatury i prenumeraty czasopism.
 11. Ustalanie priorytetów w kształceniu podyplomowym zgodnie z potrzebami środowiska.

Skład osobowy Komisji:

Jan Kopczyk                    -  Przewodniczący

Członkowie:

Małgorzata Kulas                 Wojewódzki Szpital Przemyśl

Danuta Kurdybacha             CRR KRUS H. Zdrój

Irena Puszkarz                     SP ZOZ Jarosław

Beata Rutka                          Szpital Miejski Przemyśl

Dodatkowe informacje