Komisja ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych

Zadania Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych

1) Opiniowanie aktów prawnych z zakresu świadczeń gwarantowanych oraz warunków i zasad ich kontraktowania,

2) Udział w spotkaniach w szczególności w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim w Rzeszowie dotyczących organizacji świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki i położne,

3) Opracowywanie stanowisk i apeli – przedstawienie OR lub Prezydium oraz udzielanie odpowiedzi na korespondencję dotyczącą w/w zagadnień,

4) Współpraca z OR oraz innymi Komisjami Problemowymi szczególnie z Komisją ds. POZ,

5) Współpraca z konsultantami wojewódzkimi ds. pielęgniarstwa i położnictwa.

 

 

 

Skład osobowy Komisji:

Iwona Karasowska – Stepaniak        -           Przewodnicząca

Członkowie:

Marta Darłak

Joanna Nowak - Mierzwa

Marzanna Pelc

Renata Telega

Katarzyna Tomaszewska

Dodatkowe informacje