Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku informuje, że:

  1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku ul. Krakowska 11 37-200 Przeworsk

  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się pisemnie lub telefonicznie – tel 16/ 648 81 00 lub email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  3. Pani /Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, b, c, f RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

  4. W związku z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji i innych przepisach prawa.

  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

  9. W Podkarpackiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57, bądź mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.