IBUK - Wirutalna czytelnia

Szanowni Państwo

W imieniu Podkarpackiej Okręowej  Rady Pielęgniarek i Położnych informuję, że od o1 grudnia 2016r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.


Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również zaawansowaną pracę z tekstem.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  26 października 2016r. w sprawie dostępu do biblioteki elektornicznej, z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku.

 

Procedura nadania kodu PIN:

  1. Członek samorządu składa wniosek do Podkarpackiej OIPiP w Przeworsku.

  1. Kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektronicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu www.libra.ibuk.pl.

 

Dodatkowe informacje