Oddychamy ONLINE

oddychamy online

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) charakteryzuje się trwałym upośledzeniem
drożności oskrzeli (poprzez obniżenie FEV). Ze względu na liczbę zachorowań oraz zgonów na
świecie POChP stanowi ogromne wyzwanie dla światowej medycyny.
Na świecie na POChP choruje ok. 70 mln osób, w Polsce – ponad 2 mln, ale jedynie u 25 proc.
została ona prawidłowo zdiagnozowana. Jak przewiduje WHO, po 2020 roku POChP będzie
jedną z trzech najczęstszych przyczyn zgonów.
POChP jest chorobą postępującą, nieodwracalną i nawet jeśli przez jakiś czas przebiega
łagodnie, to po pewnym czasie może dojść do zaostrzenia i jeśli nie podejmie się właściwego
leczenia, stan pacjenta może ulec pogorszeniu.
W chwili obecnej, w czasie trwającej pandemii kontrola chorób układu oddechowego
ma olbrzymie znaczenie, gdyż może uchronić pacjenta z POChP przed ciężkim przebiegiem
COVID-19. Jednym z kluczowych działań w zakresie leczenia POChP jest przyjmowanie leków
wziewnych. Tymczasem błędy popełniane przez pacjentów podczas aplikowania leków
wziewnych stanowią duży problem, utrudniający poprawę dobrostanu.
Specjaliści oceniają, że statystycznie do 75 proc. pacjentów stosujących inhalatory MDI
(inhalatory ciśnieniowe dozujące) popełnia błędy w trakcie przyjmowania leku. W przypadku
inhalatorów suchego proszku (DPI) ten odsetek sięga około 50 proc.
Biorąc pod uwagę powyższe statystyki oraz obecną sytuację epidemiczną kluczowego
znaczenia nabrała skuteczna edukacja pacjenta w zakresie prawidłowej aerozoloterapii.
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim cyklu edukacyjnym dla pielęgniarek –
oddychamy.online.
Szkolenia odbędą się w formie webinarów. Przygotowaliśmy 12 spotkań online w różnych
terminach tak, aby mogła wziąć w nich udział jak największa liczba pielęgniarek.
Prowadzącymi szkolenia będą wybitni specjaliści i praktycy w dziedzinie leczenia POChP.
Tematyka szkoleń dotyczy aktualnych standardów w leczeniu POChP. W części teoretycznej
uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodami aerozoloterapii w POChP. W części
praktycznej zapoznają się z obsługą inhalatora Respimat. Możliwe będzie również zadawanie
pytań ekspertom w czasie rzeczywistym.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapraszamy do zapisywania się na wybrany termin
szkolenia pod adresem: www.oddychamy.online

Dodatkowe informacje