BADANIE NAUKOWE STRES, ZDROWIE I POSTRZEGANE WSPARCIE WŚRÓD PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

Warszawa, 09.07.2020

 

dr n.med. Magdalena Gawrych

Zakład Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego

Instytut Psychologii

Akademia Pedagogiki Specjalnej

ul.S zczęścliwicka 40, Warszawa

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie proszę o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o badaniu naukowym w ramach Państwa środowiska medycznego.

Projekt pt. „Stres, zdrowie i postrzegane wsparcie wśród pracowników medycznych w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2” skierowany jest do wszystkich pracowników medycznych, prowadzony jest w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Ma dwa zasadnicze cele: (1) uzyskanie danych na temat wpływu pandemii COVID-19 na poziom przeżywanego stresu, dobrostanu i korespondującego z nimi zdrowia psychicznego pracowników medycznych oraz (2) uzyskanie danych na temat otrzymywanego i preferowanego wsparcia, kierowanego do służb medycznych w związku z pandemią.

Dane uzyskane podczas badania (a liczymy na uzyskanie danych od minimum 7000 osób) przysłużą się do opracowania strategii wspierania zdrowia psychicznego i zasobów pracowników medycznych w czasie pandemii.

Link do badania: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFRaqrO0q-NF7b9NPnGWR8p-LgLKnPKUzbD2CbVG2vx92tFg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Etyki Badań Naukowych, jest w pełni anonimowe i można zrezygnować z udziału w nim w dowolnym momencie.

Bardzo gorąco proszę o pomoc w przeprowadzeniu badania poprzez rozpowszechnienie informacji oraz zachęcenie swego środowiska do udziału w nim.

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Gawrych

Dodatkowe informacje