LINK DO STRONY NIPIP- ZDJĘCIA OTRZYMANYCH ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ

W związku z przekazaniem środków ochrony osobistej pielęgniarkom i położnym, dostarconych za pośrednictwem okręgowych izb pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opracowała na stronie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, mapę Polski podzieloną na wojewodztwa, na których umieściła zdjęcia przekazanych materiałów do oipip. 

Poniżej link do strony

https://nipip.pl/dostawy-srodkow-ochrony-osobistej/# 

Dodatkowe informacje