DZIAŁANIA ZZK NRPiP- WYTYCZNE ZAMIESZCZONE NA STRONACH POSZCZEGÓLNYCH MINISTERSTW WE WSPÓŁPRACY Z GIS

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP

podjęte w dniu 8 czerwca 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 

  1. Przekazujemy Komunikat GIS „Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS”

https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-zamieszczone-na-stronach-poszczegolnych-ministerstw-we-wspolpracy-z-gis/

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Dodatkowe informacje