DZIAŁANIA ZZK NRPIP - 14.05.2020r.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK l POŁOŻNYCH

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 14 maja 2020 r.:

Uwaga! W związku z dużą aktywnością różnych organizacji i instytucji zamieszczających na swoich stronach wytyczne, procedury, standardy i inne związane z epidemią koronawirusa informujemy, że na stronie NIPiP oraz OIPiP zamieszczane są aktualne i wiarygodne informacje skonsultowane
i zatwierdzone przez MZ i GIS.

 1. 1.NIPiP udostępniła na stronie dla zarejestrowanych pielęgniarek i położnych możliwość zweryfikowania i wydruku aktualnego statusu z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.
 1. NIPiP przekazuje informację dotyczącą III etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 w zakresie funkcjonowania uczelni wyższych kształcących pielęgniarki i położne. (https://nipip.pl/wazna-informacje-dla-studentow-pielegniarstwa-i-poloznictwa/)

 

 1. NIPiP dwukrotnie zwracała się do NFZ z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej rozliczania świadczenia - edukacji przedporodowej realizowanej przez położną POZ. NIPiP zwróciła się do Ministra Zdrowia
  z prośbą o wyjaśnienie tej kwestii.
 1. NIPiP interweniowała do Ministra Zdrowia w sprawie podjęcia działań zmierzających do opracowania wytycznych dla pielęgniarek
  i położnych sprawujących opiekę w izolatoriach.
  Minister wskazał,
  że wytyczne dostępne są ma stronie rządowej
  :

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikaty-dla-pielegniarek-i-poloznych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wytyczne-dla-poszczegolnych-zakresow-i-rodzaj

 1. 5.Przekazujemy informacje, które są dostępne na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( https://uodo.gov.pl/ ):
 • sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19
 • rejestracja czasu pracy za pomocą danych biometrycznych.
 1. Przekazujemy informację NFZ dotyczącą uruchomienia działalności punktów pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-CoV2 (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/ruszylo-ponad-100-punktow-wymazowych-dla-osob-z-kwarantanny,7719.html )

Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Dodatkowe informacje