DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NIPIP

Działania Zespołu Zarządzania Kryzysowego NIPiP podjęte w dniu 5 maja 2020 r.:


1.	Przekazujemy przygotowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie informator z poradami prawnymi dla pracowników medycznych „Pomoc prawna dla medyków – pytania i odpowiedzi”. (poradnik w załączeniu)

2.	Przekazujemy informację o bezpłatnej pomocy psychologicznej dla pracowników zawodów medycznych #PomagamyRozmawiamy, którą uruchomiło Centrum Profilaktyki Stresu i Wypalenia Zawodowego (UŁ). (informacja w załączeniu)

3.	Przygotowany został monitoring aktów prawnych na dzień 5 maja 2020 r. (informacja w załączeniu)


Zespół Zarządzania Kryzysowego NIPiP

Dodatkowe informacje