„Pielęgniarka i Położna 2019”

Szanowne Panie Przewodniczące

Szanowni Panowie Przewodniczący

Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w załączeniu przesyła komunikat oraz kartę zgłoszeniową na Konferencję dla pielęgniarek i położnych „Pielęgniarka i Położna 2019”, która odbędzie się w Krakowie, w dniach 7-9 listopada 2019 r.

Z poważaniem

(-) Tadeusz Wadas

Przewodniczący

Małopolskiej Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

 

Informacje na temat konferencji, karta zgłoszeniowa

Dodatkowe informacje