KONFERENCJA OD PEDIATRII DO GERIATRII ... - GDAŃSK 24-25.10.2019r.

Szanowni Państwo

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wraz z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych  oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  mają zaszczyt zaprosić Pielęgniarki, Pielęgniarzy, Położne, Położnych na organizowaną w ramach prewencji konferencję:

OD PEDIATRII DO GERIATRII - WYZWANIA I SZANSE W ASPEKCIE SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

PROGRAM KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ

w dniu 24-25 października 2019 r.

Miejsce Konferencji: Hotel Novotel Marina Gdańsk, ul. Jelitkowska 20.

                                    Godzina 8.00

24 października 2019 r.

   
8.30 - 8.40

Otwarcie konferencji –mgr Anna Zaremba-Duszota Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek   i Położnych w Gdańsku,

mgr Anna Czarnecka – Przewodnicząca ORPiPw Gdańsku

08.40 – 9.10 mgr Anna Czarnecka Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku – ,,Istota i moc Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych”
09.10 – 9.50 dr n. med. Grażyna Rogala – Pawelczyk NRzOZ PiP w Warszawie, PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – Prorektor -,,Profesjonalizm Pielęgniarki , Położnej.
Prewencja wykroczeń zawodowych”.
09.50 – 10.20 Krystyna Ptok -Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - ,,Wpływ poziomu zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych na zdarzenia niepożądane na podst. badań”.
10.20 – 10.30 Dyskusja
10.30– 10.50 mgr Ewa Sacharczuk –Oddziałowa Oddz. Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - ,,Mały Pacjent duża odpowiedzialność”.
10.50 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 11.50

Jolanta Zając – ,,Opieka nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania   i wychowania w świetle obowiązujących przepisów.

mgr Halina Nowik- Przewodnicząca ORPiP w Elblągu -,,Problemy w medycynie szkolnej”.

11.50– 12.20 mgr Alicja Stanikowska – Konsultant Wojewódzki woj. Wielkopolskiego -"Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę i położną poz w świetle posiadanych kompetencji,  zgodnie z obowiązującymi zapisami prawnymi".
12.20-12.30 Pytania , dyskusja
12.30 – 13.30 radca prawny Paweł Strzelec – Członek Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie ,,Ochrona prawna personelu medycznego w przypadkach agresji pacjenta oraz osób trzecich .Hejt w internecie”.
13.30 – 14.30 Obiad
14.30– 14.45 Gabriela Depka-Wierzbicka – Inter Polska Odpowiedzialność prawna pielęgniarki położnej w świetle praw pacjenta”.
14.45 – 15.15 mgr Tomasz Aszyk- Z-ca ORzOZ w Gdańsku ,,Dokumentacja pielęgniarki na sali operacyjnej .Kwalifikacje i kompetencje pielęgniarki w terapii bólu ostrego”.  
15.15 -15.45 Karolina Tomaszewska - ,,Odrębność pracy Pielęgniarki w hospicjach stacjonarnych, domowych”.
15.45– 16.15 mgr Ewa Mędrek -Kierownik ZOL w Prabutach, Przewodnicząca Kom. ds. opieki długoterminowe, wykładowca Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie -,,Uwarunkowania medyczne i prawne w zakresie opieki długoterminowej”.
16.15 -16.30 Dyskusja ,pytania. Zamknięcie 1-szego dnia Konferencji

 

25 października 2019 r.

REJESTRACJA 7.30 - 8.00  

08.00 – 09.00 mgr piel. pilot Kajetan Gawarecki – Błąd pielęgniarki, położnej czy błąd systemu? Czyli czego medycyna może się nauczyć od lotnictwa
09.00 – 10.00 Sędzia Rafał Terlecki Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku- „Pielęgniarka, Pielęgniarz, Położna, Położny – zawody prawem regulowane. Co to znaczy i co z tego wynika….”
10.00 – 10.30 dr n.med. Anna Małecka -Dubiela -Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego – ,,Rola i zadania pielęgniarki triage w szpitalnych oddziałach ratunkowych”.
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30

dr n.praw Maciej Gibiński – Centrum Doradcze Prawa Medyczne Kraków ,,Prowadzenie dokumentacji medycznej w zakresie RODO, udzielanie zgód- odpowiedzialność zawodowa Pielęgniarek i Położnych”.

12.30– 13.30

dr n.ekon.Greta Kanowik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo Zdrowia ,,Zmiany Systemowe .Przyszłość zawodów Pielęgniarek i Położnych w oparciu o projekty.”

13.30– 14.00 mgr Anna Zaremba OROZ w Gdańsku – ,,Co zrobić aby zawód pielęgniarki i położnej byłyby to zawody bezpieczne , odpowiedzialne?
13.30 – 13.40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji – mgr Anna Czarnecka Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku , mgr Anna Zaremba OROZ w Gdańsku.
13.40 ROZDANIE CERTYFIKATÓW
13.40 Obiad

UWAGA ! CERTYFIKATY BĘDĄ WYDAWANE PO ZAKOŃCZENIU KONFERENCJI !

INFORMACJE DOT. KONFERENCJI

Koszt konferencji - bez noclegu :

dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku – 50zl.

dla pozostałych uczestników koszt konferencji – 250 zł.

Opłata obejmuje:

Udział w wykładach, przerwy kawowe, dwa obiady, Certyfikat

KONTO: ING Bank Śląski SA

93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

Z dopiskiem: Konferencja Rzecznika

UWAGA: decyduje kolejność zgłoszeń!

Zgłoszenie na załączonej Karcie Zgłoszeń wysyłać należy na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

wraz z ewentualnym potwierdzeniem opłaty konferencji

UWAGA : Rezerwacja hotelu indywidualnie!!!

Rezerwacja noclegów na hasło ,, Konferencja rzecznika” bezpośrednio w Hotelu Novotel Gdańsk Marina tel. (058) 558 91 11, lub (058) 558 91 12, www.novotel.com.

Wynegocjowane ceny dla uczestników konferencji :

Miejsce w pokoju 2 osobowym/doba koszt 170 zł od osoby ze śniadaniem

Pokój 1 osobowy/doba koszt 300 zł ze śniadaniem

W razie pytań

KONTAKT:

Jolanta Stachowicz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Gdańsk

ul. Wyczółkowskiego 17a

tel. 58 320 06 81 ,602 485 607

                                                   

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

w GDAŃSKU

OKRĘGOWA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

                                                      

KARTA ZGŁOSZENIA
UCZESTNICTWA W KONFERENCJI RZECZNIKA

„OD PEDIATRII DO GERIATRII - WYZWANIA I SZANSE W ASPEKCIE SKOORDYNOWANEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

ZAGROŻENIA W PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

  • Termin: 24-25 Października 2019r.
  • Miejsce: Gdańsk ,ul. Jelitkowska 20, Hotel Novotel Marina.
Nazwisko i Imię  
Nr Prawa Wykonywania Zawodu  
Miejsce pracy, stanowisko  

Dane do wystawienia rachunku

(jeśli Osoba wymaga)

Nazwisko i imię

(Nazwa instytucji)

Ulica Nr. domu
Kod pocztowy Miejscowość
NIP/Regon Telefon
Warunki Uczestnictwa
  1. Dla Członków OIPiP w Gdańsku konferencja         płatna 50 zł,
  2. Dla pozostałych osób opłata wynosi 250 zł

Dane do przelewu : Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku,

Ul. Wyczółkowskiego 17A z tytułem „Konferencja Rzecznika” na

nr konta: 93 1050 1764 1000 0090 3024 7622

 

Potwierdzenie przelewu należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową do dnia 15.10.2019r. ( decyduje kolejność zgłoszeń) na adres :

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

       

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w obrębie organizacji i przeprowadzenia w/w konferencji, do wystawienia certyfikatu włącznie, przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, 80-147 Gdańsk, Wyczółkowskiego 17A, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na potrzebę przedstawienia fotorelacji z w/w konferencji w biuletynie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, oraz na stronie internetowej oipip.gda.pl

             miejscowość, data                                                       podpis

Dodatkowe informacje