„ZDROWIE KOBIETY – PROBLEM INTERDYSCYPLINARNY wraz Warsztatami

KOMITET NAUKOWY

  • Dr n. med. Anna Kozak-Sykała - Kierownik Oddziału Neurologii i  Udarowego SPZOZ w Przeworsku

  • Dr n. med. Leszek Kamiński - Kierownik Oddziału Kardiologii SPZOZ w Przeworsku

  • Lek. Paweł Pawłowski - Specjalista Endokrynolog

  • Lek. Marta Palczak-Truś - Specjalista Urolog

  • Mgr Maria Korzystka - Psycholog

  • Mgr Agnieszka Kozak - Asystent Dyrektora ds. promocji zdrowia i  profilaktyki

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • Przewodnicząca: dr n. med. Anna Kozak - Sykała

  • Członkowie:

mgr Marzanna Pelc

mgr Agnieszka Kozak

mgr Urszula Kukulska

mgr Irena Dybaś

mgr Aldona Kiszka

mgr Jolanta Kaszuba

mgr Teresa Dyrkacz

mgr Barbara Wiśniowska

 

 

Ramowy Program Konferencji naukowo - szkoleniowej pn.

Zdrowie kobiety – problem interdyscyplinarny”

20 wrzesień 2019 r.

 

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

 

8.00 – 8.30 - Rejestracja uczestników, serwis kawowy

8.30 – 9.30 - Warsztat I – Trening mięśni dna miednicy: Katarzyna Kiszka

9.30 – 10.30 - Warsztat II – Samobadanie piersi: Monika Malinowska, Justyna Jaworska,

Dorota Kuźma, Marzena Ślęk

11.00 – 11.30 - Uroczyste rozpoczęcie

11.30 - 11.50 - „Czy istnieje „kobiecy” mózg? Spojrzenie neurologa” - dr n. med. Anna Kozak - Sykała

11.50 – 12.30 - Odmienność chorób sercowo – naczyniowych u kobiet” – dr n. med. Leszek Kamiński

Występ zespołu „Passione”

12.30 – 12.50 - „Czy nietrzymanie moczu u kobiet to problem wstydliwy?” – lek. Marta Palczak – Truś

12.50 – 13.30 - Lunch

13.30 – 13.50 - „Tarczyca słaby punkt kobiety”– lek. Paweł Pawłowski

13.50 – 14.10 - „Alkoholizm w szpilkach - problem uzależnień u kobiet” – mgr Maria Korzystka

13.10 – 14.30 - „Wczesne wykrycie to życie” – mgr Agnieszka Kozak

 

Formularz zgłoszeniowy

Konferencja Plakat

Program

Regulamin Konferencji

Dodatkowe informacje