Stanowisko Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w żłobkach.

Szanowni Państwo

 

W imieniu Pani Zofii Małas Prezes  NRPiP w załączeniu przesyłam korespondencję skierowaną do Ministra Zdrowia, dotyczącą propozycji zmian legislacyjnych w zakresie udzielania  przez pielęgniarkę świadczeń zdrowotnych dzieciom przebywającym w żłobku oraz odpowiedź Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na nasze pismo w tej sprawie. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z przedstawionym zagadnieniem oraz udostępnianie powyższej informacji zainteresowanym pielęgniarkom i położnym.

Z poważaniem
Janina Poźniak

Dział Merytoryczny

Zobacz odpowiedz Ministra

Pismo przewodnie z biura NIPiP 

 

Dodatkowe informacje