Opinia ws.podawania leku Olfen, Diclorario w placówkach POZ

W imieniu Pani Zofii Małas Prezes  NRPiP w załączeniu przesyłam korespondencję dotyczącą stanowiska Konsultanta Krajowego

w sprawie podawania leków: Olfen, Dicloratio, w iniekcji domięśniowej w placówkach POZ. Uprzejmie prosimy o kierowanie opinii do pielęgniarek, które realizują ww. świadczenia w ramach POZ.

Z poważaniem  
Janina Poźniak

Dział Merytoryczny

 

Opinia Konsultanta Krajowego

Pismo przewodnie

Dodatkowe informacje