Nabór na studia - Uniwersytet Rzeszowski

Szanowni Państwo informujemy, że

Uniwersytet Rzeszowski prowadzi nabór od roku akademickiego 2019/2020 na  - studia I stopnia, licencjackie pomostowe - kierunek Położnictwo (ścieżka B) dla dyplomowanych położnych, posiadających świadectwo dojrzałości i ukończone kształcenie w zawodzie położnej.

Wyżej wymienione studia są dedykowane położnym posiadającym prawo wykonywania zawodu, a czas kształcenia wynosi 1 rok.

Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie http://www.ur.edu.pl/wydzialy/medyczny/instytut-poloznictwa-i-ratownictwa-medycznego/jednostki-ogranizacyjne/katedra-poloznictwa/aktualnosci, rekrutacja rozpoczęła się 13 maja i potrwa do 9 lipca.

Proszę o pomoc w przekazaniu informacji osobom zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku i poważania

Bernadeta Kołodziej

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego

Wydział Medyczny UR

 

Informacje

Tel. 17 872 11 95

Dodatkowe informacje