KONFERENCJA NOMED 2019 W KATOWICACH 04.10.2019r.

                              

                     

Zaproszenie

W imieniu organizatorów,

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

oraz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

zapraszamy do udziału w XII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej

nt. „NOMED 2019”, która odbędzie się w dniu 4.10.2019 r. przy ul. Rolnej 43, w Katowicach.

Konferencja jest zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działający w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne.

Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 12.08.2019 roku na adres:

Iwona Woźniak

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

z dopiskiem „Konferencja”

Na stronie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostanie zamieszczona karta zgłoszenia na konferencję, program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.

Informacji udziela: Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79

Serdecznie zapraszamy

mgr piel. Iwona Woźniak

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Członek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

dr inż. Piotr Litwa

Rektor Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

„NOMED 2019”

(Proszę wypełniać drukowanymi literami)

 

1. Imię i nazwisko  
2. Członek OIPiP w  
3.

Telefon

(proszę o niepodawanie numeru telefonu do kontaktu z centrali szpitalnej, działu kadr)

 
4. Miejsce pracy (nazwa, ulica, kod, miasto)  

WYPEŁNIONE KARTY ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE POCZTĄ NA ADRES PODANY W OGŁOSZENIU

Przesłanie uzupełnionej „karty zgłoszenia uczestnictwa” na adres podanych w ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 16, 40-027 Katowice, danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu udziału w konferencji/warsztatach oraz na opublikowanie imienia i nazwiska na liście osób zakwalifikowanych na konferencję na stronie www.izbapiel.katowice.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, z siedzibą przy ul. Francuskiej 16, 40-027 Katowice, tel.32-209-04-15
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel: 32-209 04 15 wew.31
  3. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu uczestnictwa w konferencji/warsztatach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zakwalifikowania się na konferencję/warsztaty. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
  4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres stosowny do obowiązujących przepisów prawnych.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO

Dodatkowe informacje