WYKAZ PRIORYTETOWYCH DZIEDZIN SPECJALIZACJI DOFINANSOWANYCH W 2019R.

Wykaz priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych i edycji w województwie

Województwo Liczba miejsc/
edycji
Lp.

Priorytetowe dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek
i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w 2019 r.

dolnośląskie

200

/

8

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
  R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarekREZERWA
kujawsko-pomorskie

75

/

3

  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
4. R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
5. R. Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA
lubelskie

125

/

5

  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  R. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA
  R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA

lubuskie

50

/

2

  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  R Pielęgniarstwo onkologicznie dla pielęgniarek REZERWA
  R Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA
łódzkie

175

/

7

  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
  R. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
  R. Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA
małopolskie

175

/

7

  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  R Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
  R Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych REZERWA
           

         mazowieckie

325

/

13

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  R Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek REZERWA
  R Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek REZERWA
  R Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych REZERWA

opolskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

/

4

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
  R Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek REZERWA
  R Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
podkarpackie

150

/

6

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  R Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek REZERWA
  R Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA

podlaskie

75

/

3

  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
  R Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek REZERWA
  R Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA
pomorskie

150

/

6

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  R. Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek REZERWA
  R. Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek REZERWA
śląskie

350

/

14

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
  Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
  Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych
  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  R. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek   REZERWA
  R. Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek REZERWA
świętokrzyskie

125

/

5

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
  Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek
  R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA
  R. Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych REZERWA
warmińsko-mazurskie

100

/

4

  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  R. Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA
  R. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek REZERWA
wielkopolskie

150

/

6

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
  Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
  R Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek REZERWA
  R Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA
zachodniopomorskie

100

/

4

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
  Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
  R Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek REZERWA
  R Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych REZERWA

Dodatkowe informacje