BEZPŁATNY KURS EKG

 

ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

 NA BEZPŁATNY KURS PODYPLOMOWY 

 

„Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”

w ramach projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla podkarpackich pielęgniarek i położnych”                                                  nr RPPK.09.05.00-18-0003/17, Działanie 09.05. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Realizator Projektu, Organizator Kształcenia : SIS-CO Artur Dębiński z siedzibą w Krakowie, Kluczborska 33/36, 31-271 Kraków, Klinika FFX Grażyna Nowak z siedzibą 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 30/7

Obszar realizacji projektu: Województwo podkarpackie - lokalizacja kursu w zależności od ilości zgłoszeń, najprawdopodobniej Przemyśl

W najbliższym czasie planujemy realizację kursu:

.

  • „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” - wrzesień 2019 r. Planowane miejsce realizacji kursu – Przemyśl ( możliwa inna lokalizacja )

 

Osoby uprawnione do udziału w Projekcie

Pielęgniarki i położne w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe lub zatrudnione na terenie województwa podkarpackiego. Osoby z grupy 50+ i z wykształceniem średnim ( liceum medyczne ) oraz mężczyźni mają gwarancję kwalifikacji na kurs.

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

Prawo wykonywania zawodu

Kursy prowadzone będą zgodnie z aktualnymi programami Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

 

Kursy kończą się egzaminem, dającym uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń zgodnie z dziedziną kursu

 

Sygnatura kursu w SMK: BIE/EKG/Przemyśl, Organizator KlnikaFFX, Termin realizacji: 7.09.2019 do 30.10.2019 r.

 

Więcej informacji na str. www.kadrymedyczne.pl/podkarpacie

Kontakt:                                                                                                                                                                             Biuro Realizatora 31-271 Kraków, ul. Kluczborska 33/36                                                      

Biuro Projektu: 39-200 Dębica, ul. Rynek 32/2 wejście od ulicy krótkiej, I piętro

Telefon : 500-176-854 (rekrutacja)

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje