Zaproszenie telekonferencje

t1 t2

ZAPROSZENIE NA TELEKONFERENCJĘ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

Komisja ds. Położnych przy ORPiP w Bydgoszczy

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego

Województwa Podkarpackiego

mają zaszczyt zaprosić na

 

TELEKONFERECJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ

Z cyklu

VII Bydgoskie Spotkania Położnych

VIII Podkarpacki Kongres Położnych

z okazji

KRAJOWEGO DNIA POŁOŻNEJ

 

pt.: „QVO VADIS GINEKOLOGIO? QVO VADIS POŁOŻNA?”

Bydgoszcz / Rzeszów 28 maja 2019 roku

Godziny konferencji od 9.00 do 15.00

Wśród wiodących tematów konferencji, zaproszeni goście – specjaliści z różnych dziedzin w sposób holistyczny odniosą się w swoich wystąpieniach do złożonych problemów zdrowotnych kobiet dojrzałych.

Wykłady dotyczyć będą m.in. zagrożeń zdrowotnych kobiet, takich jak:

  • udary mózgu (w tym działań profilaktycznych),

  • problemy psychologiczne i seksuologiczne kobiet w tym okresie życia,

  • zagrożenia wynikające z deficytu aktywności fizycznej i nieodpowiedniej diety.

Ponad to zaproszeni prelegenci omówią współczesne możliwości aktywizacji kobiet dojrzałych, proponując:

  • metody wsparcia dietetycznego i łagodzenia uciążliwych dolegliwości w okresie okołomenopauzalnym,

  • współczesne metody medycyny estetycznej,

  • metody profilaktyki zaburzeń statyki narządu rodnego, chorób piersi

Udowodnią również, że kobieta dojrzała może być kobietą sukcesu.

Organizatorzy Konferencji polecają także tematykę dotyczącą różnych form wsparcia, które może zaproponować kobiecie dojrzałej współczesna położna.

Omówione zostaną szczegółowo:

  • kompetencje zawodowe położnej w opiece nad kobietą z problemami ginekologicznym,

  • standard opieki nad pacjentką po zabiegach ginekologicznych,

  • sposoby prewencji w pracy położnej.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, PROGRAM KONFERENCJI I SPOSOBY REJESTRACJI ZAMIESZCZONE ZOSTANĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY (www.oipip.bydgoszcz.pl),

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W Krośnie

(www.oipip.krosno.pl ),

 

SIEDZIBA BIURA KONFERENCJI:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy ul. T. Kościuszki 27

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie ul. Bieszczadzka 5

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Sala konferencyjna w Wyższej Szkole Gospodarki, Bydgoszcz, ul. Garbary 2

Sala kolumnowa Podkarpacki Urząd Wojewódzki ul. Grunwaldzka 15 Rzeszów

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

Wiesława Stefaniak-Gromadka

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Krystyna Krygowska

Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego

 

Dodatkowe informacje