V KONFERENCJA NAUKOWA HOSPICJUM im. ks. E. DUTKIEWICZA SAC

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w V Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2019 w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Dyskusje tegorocznego spotkania skupią się wokół hasła: Opieka u kresu życia jako przestrzeń dialogu. Dialog ten toczy się na różnych poziomach i różnych wymiarach: między opiekunem i pacjentem, opiekunami formalnymi i nieformalnymi, członkami zespołu, specjalistami różnych dziedzin, nauką i praktyką… Bywa trudny, stanowi wyzwanie, jest niezbędny. Wokół wieloaspektowych przestrzeni dialogu skupione będą dyskusje i wykłady w ramach czterech sesji, uzupełnione praktycznymi warsztatami psychologicznymi.

Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Hospicyjna oraz Zakład Medycyny Paliatywnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Mamy nadzieję, że podjęta tematyka przyczyni się do integracji środowisk akademickich, praktyków i przyszłej kadry medycznej. Wzorem lat ubiegłych spodziewamy się, że wśród uczestników konferencji będą członkowie zespołów hospicyjno-paliatywnych z całej Polski, a także przedstawiciele innych specjalności medycznych i studenci.

Mamy nadzieję, że konferencja umożliwi wzmocnienie współpracy środowiska opieki paliatywnej i innych specjalności, wymianę doświadczeń polskich i zagranicznych oraz dyskusję na temat nowych rozwiązań w zakresie organizacji i rozwoju interdyscyplinarnej opieki nad osobami u kresu życia.

Z wyrazami szacunku,

dr Anna Janowicz

Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej

prof. dr hab. Monika Lichodziejewska-Niemierko

kierownik Zakładu Medycyny Paliatywnej

Gdańskiego Uniwersytety Medycznego

Miejsce konferencji: Gdański Uniwersytet Medyczny,

Budynek Atheneum Gedanense Novum

Termin: 25-26 października 2019

DZIEŃ 1

25 PAŹDZIERNIKA 2019

9.00–11.00 Rejestracja uczestników

10.00–11.00 Przerwa kawowa

11.00–11.15 Inauguracja konferencji

11.15–11.40 Słowa, gesty, spojrzenia – komunikacja z chorym u kresu życia, wykład inauguracyjny | prof. dr hab. Krystyna de Walden Gałuszko

11.40–12.50 Sesja I. Opiekun rodzinny – partner w opiece czy podopieczny?

moderator: mgr Alicja Stolarczyk

11.40–12.00 Dialog z rodziną chorego w kryzysie |mgr Bożena Winch

12.00–12.20 Opieka wytchnieniowa na świecie | ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

12.20–12.40 Z dnia na dzień - opiekunka, pielęgniarka, psycholog, i wciąż – córka … | dr n. społ. Anna Janowicz

12.40–12.50 Dyskusja

12.50–13.40 Przerwa na lunch

13.40–15.20 Sesja II. Zespół, społeczność, system – współdziałanie na rzecz osób u kresu życia, moderator: dr Anna Janowicz

13.40–14.00 Dialog w zespole interdyscyplinarnym – superwizja pracy | dr Maria Rogiewicz

14.00–14.20 Dialog w przestrzeni lokalnej – trudność edukacji o śmierci| mgr Agnieszka Paczkowska

14.20–14.40 Możliwości wsparcia chorego i jego bliskich w pracy socjalnej| dr Ros Scott

14.40–15.10 Dialog z instytucjami państwowymi - podsumowanie działań NIK| dr n. med. Aleksandra Modlińska

15.10-15.30 Wyzwania w pracy pielęgniarek w opiece hospicyjno-paliatywnej.| mgr Elżbieta Skowrońska

15.30–15.40 Dyskusja

17.30–18.30 Msza św., kaplica w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, ul. M. Kopernika 6, Gdańsk

20.00–01.00 Uroczysta kolacja, Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Jana Heweliusza 22

DZIEŃ 2

26 PAŹDZIERNIKA 2019 9.00–10.30 Sesja III. Interdyscyplinarność w opiece – jak budować przestrzeń dialogu?

moderator: lek. med. Andrzej Gryncewicz

9.00–9.20 Idea wczesnego włączania opieki paliatywnej u chorych z przewlekłymi chorobami| dr hab. Wojciech Leppert, prof. UMP

9.20–9.40 Opieka paliatywna w szpitalu - szpitalne zespoły wspierające/komisje etyczne | dr hab. Małgorzata Krajnik, prof. UMK

9.40–10.00 Dylemat- dialog w zespole, czy warto powoływać konsylia? |dr n. med. Leszek Pawłowski

10.00–10.20 Komunikacja fizjoterapeuty z chorym i jego bliskimi | dr n.k.f. Agnieszka Wójcik, dr n. o zdr. Anna Pyszora

10.20–10.30 Dyskusja

10.30–10.50 Przerwa kawowa

10.50–12.20 Sesja IV. Przestrzeń dialogu w medycynie – stereotypy i zmiany;

moderator: dr n. med. Agnieszka Gorzewska

10.50–11.10 Dializoterapia paliatywna – za i przeciw?| prof. dr hab. Monika Lichodziejewska - Niemierko

11.10–11.30 Polineuropatia – nowe leki i stara praktyka| dr hab. Aleksandra Lemieszek-Kotlińska

11.30–11.50 Morfina jakiej nie znamy| dr n. med. Zbigniew Żylicz, prof. UR

11.50–12.10 Metody komplementarne i alternatywne – pogląd pacjenta i lekarza| dr n. med. Janusz Wojtacki

12.10–12.20 Dyskusja 12.20–13.00 Przerwa na lunch

13.00–15.30 WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

1. Komunikowanie się z pacjentem w sytuacji zakończenia leczenia przyczynowego. Warsztat dla lekarzy | dr Maria Rogiewicz

2. Jak rozmawiać o trudnych sprawach z chorym i bliskimi? Warsztat dla studentów | dr n. med. Tomasz Buss, mgr Agnieszka Paczkowska

3. Komunikacja z rodziną chorego w kryzysie | mgr Bożena Winch

4. Mindfulness w codzienności czyli jak zadbać o siebie w pracy | mgr Anna Borzeszkowska

Dodatkowe informacje