KONFERENCJA ''WYZWANIA XXI WIEKU W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM''

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu zaprasza na konferencję pt.

"WYZWANIA XXI WIEKU W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM”

która odbędzie się 12.04.2019r. w  godz. 09.30-14.30 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).

TEMATY KONFERENCJI:

  1. Gdy nawet woda szkodzi.
  2. Pacjent zaopiekowany – co tak naprawdę jest ważne dla pacjentów.
  3. Co trzeba wiedzieć o dializie otrzewnowej.
  4. Dializa domowa – przyszłość i możliwości.
  5. Narażenie na ekspozycję zawodową.
  6. Pacjent przewlekle chory – sposoby wsparcia i formy pomocy socjalnej.
  7. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorujących przewlekle.

 

Opłata konferencyjna :

- dla członków OIPiP w Poznaniu – 25 zł (bez możliwości refundacji)

- dla pozostałych uczestników – 50 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto OIPiP:

Santander Bank Polska S.A. 3 O/Poznań

nr 50 1090 1359 0000 0000 3501 8602

 

Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty przyjmujemy do dnia 03.04.2019r.

w Sekretariacie OIPiP w Poznaniu mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną.

Zapraszamy

 

Z G Ł O S Z E N I E   N A   K O N F E R E N C J Ę


"WYZWANIA XXI WIEKU W PIELĘGNIARSTWIE NEFROLOGICZNYM”

12.04.2019r. godz. 09.30-14.30

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14                                   (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).

Imię i nazwisko uczestnika …................................................................…………………………………...

Adres ......……………………………………...........………..........................................................……………….

Nr prawa wykonywania zawodu ………………………….………………………………………….…………………………………..

Członek OIPiP w …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nazwa zakładu pracy …………………….……………………………………………………………………………........................

Tel. kontaktowy ……............…………………………………………………………………………………………………………………

Fax. / e-mail ……….......................................................................……….…………………………………………………

ZAMAWIAM RACHUNEK              TAK £                  NIE £

JEŻELI TAK - NALEŻY WYPEŁNIĆ „DANE DO WYSTAWIENIA RACHUNKU”

DANE DO WYSTAWIENIA RACHUNKU:

Nazwa firmy: ….......................................................…………………………………... ………………….

Adres: ................……………………………………...........……………................................……………….

NIP: …………………………………………..……………………….…………………………………………………………..

Nazwiska i imiona uczestników, za których wniesiono opłaty konferencyjne: ………………..

…………………….……………………………………………………………………………......................................

….……………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                             …………………………………………………………………….……                                                                            

                                                                                             czytelny podpis osoby wypełniającej zgłoszenie

ZGŁOSZENIA PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI I PRZESYŁAĆ WRAZ Z DOWODEM WPŁATY NA ADRES: OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, 60-311 POZNAŃ UL. GRUNWALDZKA 65 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dodatkowe informacje