Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego

XIX Ogólnopolska i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa

Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”

Ciechanów, WOZiNH PWSZ, ul. Wojska Polskiego 51

12 kwietnia 2019 r.

KOMUNIKAT I

Serdecznie zapraszamy

do udziału w XIX Ogólnopolskiej i IX im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”
, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

Zaburzenia poznawcze stają się wyzwaniem w XXI wieku, z którymi muszą mierzyć się przedstawiciele różnych dziedzin. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w konferencji
i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami oraz wynikami badań naukowych.

Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją
do interdyscyplinarnego dialogu nad tym ważnym zagadnieniem.

Planowane tematy sesji:

 • Problemy pielęgnacyjne w opiece nad pacjentem starszym z zaburzeniami poznawczymi

 • Zaburzenia poznawcze u osób starszych jako problem medyczny i społeczny

 • Wyzwania dla zespołu terapeutycznego w opiece medycznej nad osobami starszymi
  z zaburzeniami poznawczymi

 • Opieka społeczna wobec osób starszych – rozwiązania systemowe

 • Etyczne aspekty opieki nad osobami starszymi z zaburzeniami poznawczymi

 • Geragogika i kształcenie senioralne

 • Psychogerontologia i psychogeriatria

 • Socjogerontologia i praca socjalna z seniorami

 • Profilaktyka zaburzeń poznawczych u osób starszych

 • Historyczne aspekty starzenia się i starości

 • Varia (sesja plakatowa)

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dr n. hum. Bożena Ostrowska

Dziekan

Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

ORGANIZATORZY KONFERENCJI:

 • Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych, Zakład Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

 • Uczelniane Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej przy PWSZ w Ciechanowie

 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI:

 • Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego WOZiNH PWSZ w Ciechanowie

 • Zakład Pracy Socjalnej WOZiNH PWSZ w Ciechanowie

SEKRETARIAT KONFERENCJI:

Pracownia Propedeutyki Pielęgniarstwa i Nauk Społecznych

Zakład Pielęgniarstwa i Kształcenia Podyplomowego

Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów

tel./fax. (23) 672 22 13, tel. (23) 674 37 04, wew. 25

tel. kom. 606 937 899

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.pwszciechanow.edu.pl

WAŻNE TERMINY:

 • Termin rejestracji czynnego uczestnictwa i przesyłania streszczeń prac: 20.03.2019r.

 • Termin rejestracji biernego uczestnictwa: 5.04.2019r.

 • Opłata rejestracyjna czynnego uczestnictwa do 20.03.2019r. wynosi 100 zł

 • Opłata rejestracyjna biernego uczestnictwa do 5.04.2019r. wynosi 100 zł

 • Opłata rejestracyjna biernego uczestnictwa studentów do 5.04.2019r. wynosi 30 zł

Uwaga! Udział studentów wszystkich stopni aktywnie uczestniczących w konferencji jest BEZPŁATNY

 • Opłata rejestracyjna upoważnia do:

- uzyskania materiałów zjazdowych (streszczenia prac), identyfikatora i certyfikatu uczestnictwa
- korzystania z przerw kawowych

- obiadu w dniu konferencji

- uczestnictwa w wybranym warsztacie

Numer konta:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

PKO BP S.A. o/ Ciechanów 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701

Hasło: konferencja „Zaburzenia poznawcze u osób starszych wyzwaniem dla zespołu terapeutycznego”

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

12 kwietnia 2019 r. – piątek

08.30 – 10.00

Rejestracja uczestników;

przyjmowanie opisanych prezentacji multimedialnych i montaż plakatów

HOL GŁÓWNY

Powitalna kawa

SESJA INAUGURACYJNA

10.00 – 11.30

Przerwa kawowa

11.30 – 12.00

WARSZTATY

12.00 –13.30

I SESJA

PLENARNA

12.00 –13.30

I SESJA

STUDENCKA

12.00 –13.30

OBIAD

13.30 –14.20

WARSZTATY

14.20 –15.40

II SESJA

PLENARNA

14.20 –15.40

II SESJA

STUDENCKA

14.20 –15.40

Przerwa kawowa

15.40 –16.00

MODEROWANA SESJA

PLAKATOWA

16.00 –16.50

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

17.00

 • Proponujemy również Państwu publikację artykułów w recenzowanej monografii naukowej polskojęzycznej „Wokół człowieka… Problemy pielęgniarstwa, pedagogiki i pracy socjalnej”, tom VII, której wydanie planowane jest w II kwartale 2020 roku (rozdział o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego – 4 pkt MNiSW). Pełne teksty prac należy przesyłać do 31 października 2019 roku.

 

Karta biernego uczestnika

Karta czynnego uczestnika

Karta biernego uczestnika studenta

Karta czynnego uczestnika studenta

Dodatkowe informacje