Wycieczka

KOMUNIKAT

Podkarpacka Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku za pośrednictwem Biura Podróży DANAUS organizuje dla członków samorządu autokarową wycieczkę objazdową Wrocław - Ziemia Kłodzka – Ardspaskie Skalne Miasto w dniach 24-27 maja 2019r.

 

Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych partycypuje w kosztach wyjazdu dla osób regularnie opłacających składkę członkowską. Całkowity koszt udziału w wycieczce wraz z biletami wstępu do zwiedzanych obiektów ponoszony przez uczestnika to 400,00 zł.

 

 

Indywidualne zgłoszenia chętnych do udziału w wycieczce przyjmowane będą telefonicznie (16 648 81 00) od dnia 01 marca 2019r.

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez pracownika biura Okręgowej Izby uczestnik zobowiązany jest w terminie do 3 dni dokonać wpłaty na konto:

Podkarpacka Okręgowa Izba

Pielęgniarek i Położnych

ul. Krakowska 11

37-200 Przeworsk

Nr konta 39 9106 0008 2001 0000 0808 0001 z dopiskiem „WYCIECZKA”

 

 

W załączeniu zamieszczamy program wycieczki.

 

Program wycieczki

Dodatkowe informacje