Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy

12.10.2018r w Miejskim Ośrodku Kultury Przeworsku odbyła się Konferencja naukowo-szkoleniowa pod hasłem:

Zaburzenia połykania jako interdyscyplinarny problem diagnostyczny i leczniczy

Patronatem Honorowym konferencję objęli: Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka oraz Burmistrz Miasta Przeworska dr Leszek Kisiel. Patronatem Medialnym „Gazeta jarosławska”

Okazją do podjęcia takiego tematu stało się szczególne wyróżnienie dla oddziału udarowego w Przeworsku, prowadzonego przez dr n. med. Annę Kozak – Sykała tj. wręczenie prestiżowego certyfikatu „Gold Status” nadawanego przez Europejskie Towarzystwo Udarowe (European Stroke Organization). Certyfikat jest nadawany w ramach projektu „Angels” którego zadaniem jest promocja najlepszych standardów leczenia pacjentów, którzy doznali udaru mózgu a także przygotowanie i wdrożenie nowoczesnych procedur postępowania. Wspieranie Rozwoju i Optymalizację Jakości Opieki Udarowej w Europie. Inicjatywa Angels postawiła sobie cel: Poprzez edukację personelu medycznego stworzenie na terenie Europy sieci co najmniej 1500 szpitali, które zapewnią powszechny dostęp do wysokiej jakości opieki. Oddział udarowy w Przeworsku jest jednym z nielicznych w kraju, który przystąpił do projektu i spełnił wszystkie warunki „Złotego standardu”. Jesteśmy z tego faktu niezwykle dumni co podkreślili podczas swoich wystąpień zarówno Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel oraz Dyrektor SPZOZ w Przeworsku Józef Więcław. Podczas swoich wystąpień Panowie podkreślili również rolę całego personelu medycznego gratulując i dziękując za troskę o naszych pacjentów. Z okazji zbliżającego się w dniu 18 października święta Św. Łukasza Patrona służby zdrowia złożyli również życzenia wszystkim pracownikom.

Tradycją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku i Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku staje się organizowanie wspólnych konferencji dla personelu medycznego.

W tym roku rozszerzyliśmy zakres merytoryczny spotkania tj. zaprosiliśmy do udziału opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, którzy zajmują się chorymi w domach. Byli z nami opiekunowie socjalni ale również członkowie rodzin opiekujący się swoimi bliskimi. Dla tych z Państwa zorganizowaliśmy warsztaty na temat: „Rodzaje diet i sposoby przygotowywania posiłków dla pacjentów z zaburzeniami połykania”.

Natomiast dla personelu medycznego odbyły się warsztaty na temat: „Wybranych testów oceny zaburzeń połykania w praktyce”. Prowadzone przez mgr fizjoterapii Wojciecha Smotrysia, mgr farmacji Agnieszkę Tymecką-Woszczerowicz przedstawiciela Inicjatywy Angels i dietetyka Agaty Szewczyk. Warsztaty, w których wzięło udział: w pierwszym 118 osób w drugim 117 osób odbywały się pod kierunkiem pełnomocnika ds. zarządzania jakością Urszuli Kukulskiej i pielęgniarki oddziałowej oddziału neurologicznego i udarowego SP ZOZ w Przeworsku Jolanty Kaszuby.

Podkreślić należy, że dzięki współpracy z władzami Powiatu i Miasta, z konferencji skorzystało nieodpłatnie 282 osoby.

Na wstępie Marzanna Pelc Naczelna Pielęgniarka SPZOZ w Przeworsku i równocześnie Wiceprzewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku wprowadziła zaproszonych gości i uczestników w temat konferencji uzasadniając wybór tematu tym, że problem dotyczy około 7 do 10% populacji powyżej 50 roku życia. Zdawałoby się zwyczajna czynność jaką jest przyjmowanie pokarmów może być zaburzona zarówno poprzez przyczyny neurologiczne jak i poprzez proces starzenia się tj. poprzez fizjologiczne zmiany zachodzące w przewodzie pokarmowym. Czyli tak naprawdę może dotyczyć każdego z nas. Przewlekła dysfagia ograniczając odżywianie powoduje nie tylko pogorszenie jakości życia na skutek odwodnienia i obniżenia metabolizmu lecz także sprzyja powikłaniom zagrażającym życiu.

Dziś wiemy o tym, że wcześnie wprowadzone wielodyscyplinarne postępowanie pozwala zmniejszyć ryzyko groźnych dla zdrowia i życia powikłań.

Dlatego do wygłoszenia wykładów poprosiliśmy znakomitych wykładowców. W programie znalazły się tematy takie jak:

  1. Krótka historia jedzenia” dr n. med Anna Kozak Sykała Kierownik Oddziału Neurologii i Udarowego SPZOZ w Przeworsku

  2. Rola otolaryngologa w diagnostyce zaburzeń połykania” – dr n.med. Andrzej Pogorzelski Kierownik Kliniki Otolaryngologii Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 Rzeszów

  3. Zaburzenia połykania – spojrzenie geriatry” lek. Ewa Orzech Janusz Kierownik Oddziału Geriatrycznego SPZOZ w Przeworsku

  4. Inicjatywa Angels” – mgr farm. Agnieszka Tymecka - Woszczerowicz Inicjatywa Angels – Program Europejskiej Organizacji udarowej Wspierający Rozwój i Optymalizację Jakości Opieki Udarowej w Europie

  5. Dysfagia w leczeniu żywieniowym pacjentów neurologicznych” – wytyczne PTN – mgr Katarzyna Łuniewska

  6. Neurologiczne przyczyny zaburzeń połykania” – lek. Kinga Kozak Oddział Udarowy

i Neurologiczny SPZOZ w Przeworsku

  1. Techniki karmienia pacjentów z zaburzeniami połykania” – mgr Beata Barańska Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie

  2. 8.„Neurologiczne aspekty zaburzeń połykania” – diagnoza i terapia” mgr Edyta Dziubek logopeda Oddziału Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej SPZOZ w Przeworsku

Dyrekcja SPZOZ w Przeworsku składa podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji przedsięwzięcia tj. Staroście Przeworskiemu Zbigniewowi Kiszce, Burmistrzowi Miasta Przeworska Leszkowi Kisielowi oraz Sponsorom tj. Marii Baryła „Galeria kwiatów” w Przeworsku, która udekorowała naszą salę wykładową, Firmom: Nutricia, MAG-MED, SARSTEDT, NATUR HOUSE, INTIMEX, KONKRET, Negocjator oraz AGNES.

Dziękujemy kierownikowi biura konferencji mgr Teresie Dyrkacz oraz pracownikom Podkarpackiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku dzięki, którym nasi Goście i uczestnicy czuli się bezpiecznie i zostali sprawnie pokierowani na wybrane przez siebie zajęcia.

Szczególnie pięknie dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy Państwa w przyszłym roku.

Podczas trwania konferencji prowadzono zbiórkę na rzecz naszej chorej koleżanki Renaty Groch. Zachęcamy do wpłat na stronie internetowej Fundacji Siepomaga tj.: www.siepomaga.pl

Dyrekcja

SP ZOZ w Przeworsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje