OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PWSTE W JAROSŁAWIU

   Jarosław, 17 października 2018 r.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy/Kierownicy Podmiotów Leczniczych,

Pielęgniarki i Położne

Dyrekcja Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu uprzejmie informuje, że w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, w Instytucie Ochrony Zdrowia w okresie od listopada 2018 roku do stycznia 2019 roku realizowane będą następujące kursy specjalistyczne:

1.       Leczenie ran – dla pielęgniarek,

2.       Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – dla pielęgniarek,

3.       Podstawy opieki paliatywnej – dla pielęgniarek,

4.       Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część I – dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Kursy te są częściowo dofinansowane z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpłatność uczestników za poszczególne kursy wynosi:  

1.       Leczenie ran –110 zł,

2.       Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – 110 zł,

3.       Podstawy opieki paliatywnej – kurs bezpłatny,

4.       Ordynowanie leków i wypisywanie recept, część I – kurs bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w wyżej wymienionych kursach prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w Sekretariacie Instytutu Ochrony Zdrowia pod numerem tel. 16 624-46-03 oraz  zarejestrowanie się w elektronicznym Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Kursy rozpoczną się po zarejestrowaniu wymaganej liczby uczestników (30 osób).
           W razie jakichkolwiek pytań lub trudności ze złożeniem wniosku w SMK prosimy
o kontakt z Koordynatorem Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych –
Panią dr n. med. Martą Jurkiewicz (nr tel. 607031084).  

Serdecznie zapraszamy pielęgniarki i położne do uczestnictwa w organizowanych kursach.  

               

Dodatkowe informacje