Konkursy na funkcję kierownika -Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Szanowni Państwo,

W Załącznikach znajdują się  ogłoszenia dotyczące konkursów na funkcję kierownika niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

 

- Katedra Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych,

- Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych Katedry Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych,

- Zakład Pielęgniarstwa w Ginekologii i Położnictwie Katedry Zdrowia Kobiety,

- Zakład Patologii Ciąży Katedry Zdrowia Kobiety,

- Zakład Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Katedry Fizjoterapii,

- Zakład Fizjoterapii Katedry Fizjoterapii,

- Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Pielęgniarskiej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Z wyrazami szacunku

Mgr Anna Chomik

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Dodatkowe informacje