ANKIETA DOTYCZĄCA KOMPETENCJI

Szanowni Państwo,

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna,  jeszcze raz proszę o wypełnienie załączonej ankiety, którą znajdziecie Państwo w linku poniżej.

Niniejsze badanie ma na celu poznanie Państwa opinii na temat ważności i zapotrzebowania na kompetencje pracowników ochrony zdrowia. Kierujemy ją do lekarzy, pielęgniarek, położnych a także do osób które zarządzają podmiotami leczniczymi.   

Zwracamy się do Państwa z prośbą, abyście przy wypełnieniu niniejszej ankiety, opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, uwzględniali zarówno ocenę Was samych oraz Waszych współpracowników. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. 

https://goo.gl/forms/qdwOHTEVJEinRPo33

Zależy nam aby dotarła ona do jak najszerszej grupy odbiorców, dlatego prosimy o przekazanie linku do badania pracownikom jak największej liczby podmiotów rynku ochrony zdrowia. 

Z góry bardzo dziękuję za udział w badaniu.

Jednocześnie zachęcam  Państwa do zapoznania się z newsletterami Sektorowej Rady ds Kompetencji, które znajdziecie pod adresem  
http://rada.pracodawcyrp.pl/newsletter/

Z wyrazami szacunku

Dr Jolanta Grzebieluch

Ekspert ds. kontaktów z partnerami społecznymi

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Opieka Zdrowotna i Pomoc Społeczna

Dodatkowe informacje